Edukacja konsumencka dla Seniorów

Poradnik pt.” Mam dla Państwa wyjątkową ofertę, czyli jak nie dać się oszukać przez akwizytora” został przygotowany w ramach realizacji przedsięwzięcia pt.” Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia” finansowanego ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Poradnik KLIKNIJ TUTAJ

W podręczniku można znaleźć opis jak najczęściej działają nieuczciwi sprzedawcy, ale zawiera także praktyczne wskazówki jak reagować i jakie są prawa w związku z umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa czy na odległość.

Poradniki można także zamawiać bezpłatnie na stronie UOKIK

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach służy mieszkańcom Gliwic pomocą  w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w pokoju 007 (parter) w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowe informacje na stronie.